آخرین اخبار

تعامل اداره نظارت بر اماکن با دانشگاه جامع علمی کاربردی

تعامل اداره نظارت بر اماکن با دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۵ اخبار روابط عمومی
نخستین جلسه در خصوص مسائل مرتبط با حوزه اماکن با حضور رئیس محترم اداره نظارت بر اماکن شهرستان کرمان ،سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان ،رئیس اداره نظارت و ارزیابی دانشگاه ،مسئول اداره حراست و روسا و کارشناسان مراکز آموزش علمی کاربردی استان در مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۷ در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد
بیست و نهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان برگزار گردید

بیست و نهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان برگزار گردید

بیست و نهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری و نهمین جلسه کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ برگزار گردید.
از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم مراکز آموزش علمی کاربردی استان بازدید شد.

از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم مراکز آموزش علمی کاربردی استان بازدید شد.

از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم مراکز آموزش علمی کاربردی استان کرمان در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ توسط هیأت نظارت واحد استانی بازدید شد.
کارگاه آموزشی سامانه سطح بندی مراکز آموزشی علمی کاربردی استان برگزار شد.

کارگاه آموزشی سامانه سطح بندی مراکز آموزشی علمی کاربردی استان برگزار شد.

کارگاه آموزشی سامانه سطح بندی مراکز آموزشی علمی کاربردی استان کرمان با حضور سرپرست دانشگاه ، رئیس اداره نظارت وارزیابی استان ، روسا وکارشناسان مراکز آموزش علمی کاربردی استان در مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان برگزار شد.