معرفی کارکنان

جهت برقراری ارتباط با شماره 4-32133821-034 تماس حاصل فرمایید.


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره داخلی
1ایمان افشاری نژادمسئول دانش آموختگان113
2حشمت الله حجت آبادیمسئول حراست115
3فرزان مرتضوی تبریزیمسئول امور مالی و اداری - عامل مالی105
4امیر لشکریمسئول کارپردازی و تدارکات106
5سید جلیل حسینی روح المینیمسئول نظارت و ارزیابی108
6معین کو هستانیمسئول امور مدرسان124
7سید مصطفی موسوی خلیجیمسئول فناوری اطلاعات118
8سمیرا مولاپور راشدیمعاون آموزشی و پژوهشی107
9اکرم رمضانی نژادمسئول خدمات آموزشی110
10اعظم خسرودادمسئول امور فرهنگی و دانشجویی120
آخرین ویرایش۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷