اخبار - آرشیو

برگزاری سمینار آموزشی استراتژی و راهکارهای بهبود کسب و کار

برگزاری سمینار آموزشی استراتژی و راهکارهای بهبود کسب و کار

مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی استان کرمان به مناسبت هفته پژوهش و فناوری سمیناری تحت عنوان استراتژی و راهکارهای بهبود کسب و کار توسط جناب آقای دکتر حمید پارسا مشاور در سیستم های مدیریتی کسب و کار و اتحادیه اروپا EFQM برگزار نمود.

ادامه مطلب