رزومه ریاست

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن شمسی

 

مدارج علمی

دیپلم: ریاضی دبیرستان شریعتی کرمان 1356

لیسانس : مکانیک بیوسیستم، دانشگاه شیراز، 1363

فوق لیسانس: مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تهران، 1366

دکترا: مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی، دانشگاه Cranfield ، انگلستان، 1376

عضو هیات علمی: بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

درجه علمی: دانشیار 

 

زمینه های تحقیقاتی: طراحی، ساخت و ارزیابی  ماشینهای بیوسیستم شامل ماشینهای کشاورزی ، صنایع غذائی –  انرژی های پاک -  کشاورزی دقیق  - مکاترونیک  

 

 

سمتهای اجرائی

عضو کمیته کشاورزی و مسئول واحد ماشینهای کشاورزی جهاد سازندگی       

    استان کرمان

رئیس بخش مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان                       

دبیر ستاد رفاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان                                    

 مدیر کل پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان                                                  

معاون پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان                                    

 رئیس بخش مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشگاه شهید باهنر کرمان                     

عضو هیت مدیر انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران  

           

 

 

 

پروژه های طراحی و ساخت برای واحدهای صنعتی، سازمانها و دانشگاهها

20 پروژه طراحی و ساخت ماشینهای گوناگون شامل خطوط فرآوری محصولات کشاورزی و سیستم انتقال توان بادامکی

 

 

ثبت اختراع

3 ثبت اختراع شامل  دست مکانیکی چیدن خرما

 

 

طرحهای تحقیقاتی انجام شده

4 طرح ملی  و 6 طرح از وزارت صنایع معادن، سازمان ایرانگردی و جهانگردی و دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسها و مجلات علمی داخلی و ملی

بیش از

 60 مقاله در سیمنارها و کنگره های ملی

15 مقاله در مجلات علمی پژوهشی داخلی و ISC

 15 مقاله در مجلات علمی بین المللی،  ISI  و Scopus

 12مقاله علمی در کنفرانسهای خارج از کشور

 

 

عضویت در مجامع علمی ملی و بین المللی

انجمن مهندسین مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران

نظام مهندسی کشاورزی ایران

انجمن سیستمهای فازی ایران

انجمن مهندسین  کشاورزی اروپا و انگلستان