اخبار شیرپوینت

جلسه ریاست عالیه دانشگاه با همکاران واحد استانی کرمان با حضور جناب آقای دکتر زاهدی ریاست محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

جلسه ریاست عالیه دانشگاه با همکاران واحد استانی کرمان با حضور جناب آقای دکتر زاهدی ریاست محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

جلسه ریاست عالیه دانشگاه با همکاران واحد استانی کرمان با حضور جناب آقای دکتر زاهدی ریاست محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی​

ادامه مطلب
ملاقات رییس و همکاران واحد استانی کرمان و مسئولین مرکز آموزش علمی - کاربردی شهربابک با استاندار کرمان درخصوص برگزاری کارگاه استارت آپ فیروزه در مرکز آموزش علمی - کاربردی شهربابک

ملاقات رییس و همکاران واحد استانی کرمان و مسئولین مرکز آموزش علمی - کاربردی شهربابک با استاندار کرمان درخصوص برگزاری کارگاه استارت آپ فیروزه در مرکز آموزش علمی - کاربردی شهربابک

رییس و همکاران واحد استانی کرمان و مسئولین مرکز آموزش علمی - کاربردی شهربابک درخصوص برگزاری کارگاه استارت آپ فیروزه با استاندار کرمان ملاقات نمودند.​

ادامه مطلب
برگزاری مراسم گرامیداشت سالگرد تأسیس دانشگاه با حضور مهندس جمالزاده مدیر کل محترم دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه توسط واحد استانی کرمان

برگزاری مراسم گرامیداشت سالگرد تأسیس دانشگاه با حضور مهندس جمالزاده مدیر کل محترم دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه توسط واحد استانی کرمان

برگزاری مراسم گرامیداشت سالگرد تأسیس دانشگاه با حضور مهندس جمالزاده مدیر کل محترم دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه توسط واحد استانی کرمان​

ادامه مطلب