اخبار - آرشیو

برگزاری جلسه ستاد شاهد و ایثارگر

برگزاری جلسه ستاد شاهد و ایثارگر

جلسه ستاد شاهد و ایثارگر واحد استانی با مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و شهرستان درخصوص شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر مراکز آموزشی برگزار گردید.

ادامه مطلب