اخبار - آرشیو

نشست هم اندیشی و تبادل نظر سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان با رئیس اتاق اصناف استان کرمان برگزار شد.
در نشست هم اندیشی رییس اتاق اصناف استان کرمان مطرح شد: تدوین و اجرای دوره تک پودمان برای آموزش صنوف

نشست هم اندیشی و تبادل نظر سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان با رئیس اتاق اصناف استان کرمان برگزار شد.

نشست هم اندیشی و تبادل نظر سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان با رئیس اتاق اصناف استان کرمان برگزار شد.

ادامه مطلب