اخبار - آرشیو

بالا بردن کیفت در مراکز آموزشی نه یک گزینه، بلکه یک الزام است .

بالا بردن کیفت در مراکز آموزشی نه یک گزینه، بلکه یک الزام است .

دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در نشست خود با روسای مراکز آموزشی علمی کاربردی استان کرمان عنوان کرد؛ بالابردن کیفیت در مراکز آموزش علمی کاربردی امری مهم و حیاتی برای دانشگاه است و امروز بالا بردن کیفت در مراکز آموزشی نه یک گزینه، بلکه یک الزام است .

ادامه مطلب
بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی  از روند اجرای پروژه عمرانی  دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان
در سفر جناب آقای دکتر امید به استان کرمان صورت پذیرفت:

بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از روند اجرای پروژه عمرانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از روند اجرای پروژه عمرانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

ادامه مطلب