اخبار - آرشیو

دیدار مسئول روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان با مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی
دیدار مسئول روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان با مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی

دیدار مسئول روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان با مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی

حمیدرضا ملکی مسئول روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان با مهدی زین الدین مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی دیدار و به بحث ،گفتگو و تبادل نظر در خصوص مسائل مربوط به رشد و ارتقاء جایگاه حوزه روابط عمومی پرداختند.

ادامه مطلب
دیدار با خانواده شهید محمد حسین رئیسی و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا
در سفر معاونین و مسؤلان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان به شهرستان بم صورت پذیرفت

دیدار با خانواده شهید محمد حسین رئیسی و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

معاونین و مسؤلان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان به اتفاق امام جمعه و رئیس شورای شهر بروات، ضمن دیدار با خانواده شهید رئیسی با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.

ادامه مطلب