اخبار - آرشیو

جلسه دبیران شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویی مراکز آموزش علمی کاربردی استان کرمان برگزار شد

جلسه دبیران شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویی مراکز آموزش علمی کاربردی استان کرمان برگزار شد

جلسه دبیران شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویی مراکز آموزش علمی کاربردی استان کرمان با حضور سرکار خانم راشدی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان با هدف هم اندیشی در راستای کیفیت بخشی به مراکز آموزش علمی کاربردی در تمامی ابعاد و نیز مشارکت دانشجویان در تحقق آن برگزار گردید

ادامه مطلب
تعامل اداره نظارت بر اماکن با دانشگاه جامع علمی کاربردی
نشست مشترک اداره نظارت بر اماکن شهرستان کرمان با دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

تعامل اداره نظارت بر اماکن با دانشگاه جامع علمی کاربردی

نخستین جلسه در خصوص مسائل مرتبط با حوزه اماکن با حضور رئیس محترم اداره نظارت بر اماکن شهرستان کرمان ،سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان ،رئیس اداره نظارت و ارزیابی دانشگاه ،مسئول اداره حراست و روسا و کارشناسان مراکز آموزش علمی کاربردی استان در مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۷ در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

ادامه مطلب
بیست و نهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان برگزار گردید
بیست و نهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری برگزار گردید.

بیست و نهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان برگزار گردید

بیست و نهمین جلسه شورای پژوهش و فناوری و نهمین جلسه کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ برگزار گردید.

ادامه مطلب