اخبار - آرشیو

شرکت رئیس و کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ۱۳۹۶
شرکت رئیس و کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ۱۳۹۶

شرکت رئیس و کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ۱۳۹۶

شرکت رئیس و کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ۱۳۹۶

ادامه مطلب
برگزاری نخستین کارگاه آموزشی رئیس اداره خدمات آموزشی استان و کارشناسان مراکزآموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی با سازمان نظام وظیفه عمومی کرمان
برگزاری نخستین کارگاه آموزشی رئیس اداره خدمات آموزشی استان و کارشناسان مراکزآموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی با سازمان نظام وظیفه عمومی کرمان

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی رئیس اداره خدمات آموزشی استان و کارشناسان مراکزآموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی با سازمان نظام وظیفه عمومی کرمان

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی رئیس اداره خدمات آموزشی استان و کارشناسان مراکزآموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی با سازمان نظام وظیفه عمومی کرمان

ادامه مطلب
همایش پیاده روی دانشگاه علمی کاربردی استان کرمان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ربع قرن فعالیت دانشگاه
همایش پیاده روی دانشگاه علمی کاربردی استان کرمان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ربع قرن فعالیت دانشگاه

همایش پیاده روی دانشگاه علمی کاربردی استان کرمان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ربع قرن فعالیت دانشگاه

همایش پیاده روی دانشگاه علمی کاربردی استان کرمان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ربع قرن فعالیت دانشگاه

ادامه مطلب